ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Introduction Ο Απόστολος Δαρόπουλος είναι Σχολικός Σύμβουλος στην 7η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Λάρισας. Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής: «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού», πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή με ειδίκευση στην «Παιδαγωγική Ψυχολογία» από το Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων και είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας. Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα. Συμμετέχει, ως εισηγητής, σε συνέδρια, ημερίδες και ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και των Π.Ε.Κ. Λάρισας και Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων για εκπαιδευτικά θέματα. Είναι τακτικό μέλος της «Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος» και τακτικό μέλος στην «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση».