Piano Việt

My blogs

About me

Location Sài Gòn, Vietnam
Introduction Piano Việt - Website chia sẻ sheet nhạc, tài liệu và kinh nghiệm tự học piano dành cho người lớn. (Học piano tại Sài Gòn)
Favorite Books Tự học Piano solo trong 21 ngày, Tự học Piano đệm hát trong 21 ngày