ceblog

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Education
Location Palma, Illes Balears, Spain
Introduction El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània és fruit d’un conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i “SA NOSTRA” Caixa de Balears. Els objectius del CEDOC són : a) la formació dels universitaris i de la societat en general b) La creació i gestió d'un servei de documentació i una base de dades sobre la societat contemporània de les Illes Balears. c) Realitzar estudis i recerques sobre la societat contemporània e) Promoure la informació i la reflexió col·lectiva dels grans reptes dels temps presents i futurs a la societat de les Balears f) Resoldre consultes i elaborar dictàmens per a entitats públiques que ho sol·licitin, així com per a particulars.