Bếp Hà Nội

About me

Gender Male
Industry Business Services
Occupation Kinh doanh
Location Hanoi, Hanoi, Vietnam
Interests âm nhạc, mua sắm, máy tính, điện thoại thông minh, giao lưu, kết bạn
Favorite Movies Tôm và je ry :-) Chúa tể của những cái vỏ :-)
Favorite Music Xin lỗi tềnh yêu, Điều hòa ngang qua, Phút cuối
Favorite Books Làm bạn với máy tính, Tôi đã kinh doanh như thế nào