RODRIGO

My blogs

About me

Gender Male
Location ANTIOKIO, Colombia
Introduction Mi estas kuracisto kaj eklernis esperanton en 1985, kaj eniris en la movadon dum la jaro 1992 partoprenante en la organizo de pluraj Kolombiaj Esperanta-tagoj. Reprezentis al la kolombia esperantistaro kiel Prezidanto kaj organizanto de la "KVARA TUTAMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO 1999"(TAKE-99). Mi proponis organizon de la kolombia movado pere de "PROJEKTO NOLO" kaj proponis difini "LA TRAJTOJN DE KOMPETENTA ESPERANRTISTO" oficiale prezentita en TAKE-99 dum la Inauxgura Parolado. [[http://www.geocities.com/andajondoj/jul99/PKBOLETIN.htm ]]