Hillegon Brunt

My blogs

About me

Location Netherlands
Introduction "De uitstraling van elk afzonderlijk wezen is als een masker; het laat je alleen maar vermoeden wie er eigenlijk achter zit.......!" In mijn atelier werk ik aan het scheppen van een 'wereld' waarin het werkelijke leven er totaal anders uit kan zien. --------------------------------------------------------- "The appearance of each individual is like a mask; you can only presume who's behind .….! " In my studio I create an imagenary world in which life as we know doesn’t look the same anymore.