പുഞ്ചിരി

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation Computer Engineer
Location ബുഹൈറ‌ കോര്‍ണിഷ്, ഷാര്‍ജ, United Arab Emirates
Introduction പാല്‍ നിലാവ്‌ പോലെ പുഞ്ചിരി തൂകി, ചുറ്റുമുള്ളവര്‍ക്ക്‌ ഉണര്‍വും ഉന്മേഷവും ഏകി... മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു സുന്ദരമായ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നും പ്രവാസിയായി എടുത്തെറിയപ്പെട്ടിട്ടും, ആ ആഗ്രഹം താലോലിച്ചും പരമാവധി പ്രായോഗികമാക്കിയും, കൂരിരുട്ടില്‍ ഒരു മെഴുകുതിരി എപ്രകാരമോ അപ്രകാരം പ്രകാശം പരത്തിയും ബ്ലോഗുലകത്തിലേക്ക്‌...