Charlie

My blogs

About me

Industry Student
Occupation Nalle
Location Täby, Uppland, Sweden
Introduction Jag heter Charlie och är en nalle som hör hemma hos en klass som heter 4A. Den klassen finns på Erikslundsskolan i Täby, norr om Stockholm. Om du vill få kontakt med mig och klassen så kan du skriva till charlie.nalle@gmail.com För dig som är lärare - gå med i gruppen Flippa Klassrummet på Facebook.