Phan Như

My blogs

About me

Gender MALE
Location Huế, Vietnam
Introduction Còn có bút hiệu Cung Thiêm Sinh năm 1944 Dạy học Làm báo tiếng anh Thơ đăng tuyển tập: đồng khánh mái trường xưa, quốc học trường tôi, easy english...