Trần Chung

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation Internet Marketer
Location Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Introduction Thích tìm kiếm, thích khám phá và hay học hỏi !