Paco Pi

My blogs

About me

Location (Catalunya)
Introduction "Visc per saber algun dia què hi pinto, jo, en aquest paradís..., bressol del bon rotllo, l'harmonia, el respecte i la compassió..."