Το blog

My blogs

About me

Introduction έχει στόχο να δηλώσει αντίθεση στο “φράχτη”, τόσο ηθικά όσο και τεχνικά, τόσο στην ιδέα όσο και στην κατασκευή του. Έχει στόχο να υπενθυμίζει ότι ο “φράχτης” μπορεί να ορθωθεί ως “τείχος” υποκρισίας για τους “νόμιμους” και εξευτελισμού για τους “λαθραίους”...