നിഷേധി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Internet
Occupation Software Engineer
Location Bangalore, Karnataka, India
Introduction അഹങ്കാരിയാണ്,ദുഷ്ടനാണ് എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട്.... എന്നാല്‍ ഞാന്‍ പാവമാണ്...അതാണ് സത്യം..അതു മാത്രമാണ് സത്യം
Interests പാചകം, യാത്രകള്‍, ചര്‍ച്ചകള്‍‍, കച്ചവടം, ....
Favorite Books സാറാ ജോസഫ് എം മുകുന്ദന്‍ എം ടി തിരുവാഴിയോട്....