Oorlog is geen Oplossing NL

My blogs

About me

Introduction Oorlog is Geen Oplossing NL werd opgericht op 11 februari 2013 in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. De groep die zich in O҂O verenigd heeft kwam voor het eerst samen bij een picketline bij het Ministerie van Defensie tegen de uitzending van Nederlandse Patriots naar Turkije. Deze moeten naar wij vrezen als rugdekking dienen voor interventie in Syrië of zelfs oorlog tegen Iran. Maar van Joegoslavië tot Afghanistan, van Irak tot Mali loopt al een spoor van dood en verderf, land na land is te gronde gericht. Onze inzet is dat Nederland zich uit deze geweldsspiraal losmaakt. Het heeft er veel van weg dat díe staten in het Westen die in de crisis aan concurrentievermogen inboeten, hun militaire middelen inzetten om niet verder terrein te verliezen. Hoe meer de economische dynamiek zich naar elders verplaatst—en niet alleen naar de ‘BRICS’—hoe meer oorlog, zo lijkt het. Zelfs Rusland en China komen in het vizier. Oorlog Is Geen Oplossing ziet in deze ontwikkeling een levensgroot gevaar dat dringend moet worden afgewend. Geen sancties, maar dialoog; geen oorlog maar economische samenwerking en verdieping van de contacten tussen de verschillende samenlevingen.