වීපොකුරෙ වීයා

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Architecture
Occupation නිවාස සැලසුම් ශිල්පී
Location පස්සෙ කියන්නම්, දකුණ, Sri Lanka
Introduction වැටි වැටි ..නැගිටල... මාර කට්ටක් කාපු ජීවිතයේ.. පොඩ්ඩක් කියලා ඉස්පාසුවක් ගන්ඩ කියල... මේං ඊය..plankaraya@gmail.com
Interests ගීත අහන්න ආසයි..., විරහ ගීතයේ තියෙන රසට හරිම කැමතියි....
Favorite Movies හම් දිල් දේකේ චුකේ සනම්
Favorite Music රත්තරන් මැණික් මුතු මොකටද මේවා.. හිස් අතින් සිනා සිසී පැමිනේවා.. ( ශ්‍රීමතී තිලකරත්න ) පෙරදිනයක මා පෙම්කල යුවතිය.. (අමරදේව) sසිනහ වෙනුමැන වේදනා පිසදා...(සුනිල් එදිරිසිංහ)
Favorite Books "අමුණ බැදිම" අටේ පංතිය සිංහල පොතේ කෙටි කතාවට කැමතියි...