Kelab Remaja JIM Penang

My blogs

About me

Industry Accounting
Location Malaysia
Introduction Kelab Remaja Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (KRJ) telah ditubuhkan pada tahun 1993. Ia ditubuhkan sebagai sebahagian daripada aktiviti Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM) khusus mengenai remaja. KRJ mempunyai cawangan hampir di semua negeri di Malaysia.Di peringkat nasional KRJ berada di bawah Jawatankuasa Pembangunan Remaja JIM. Sementara di peringkat negeri, KRJ diketuai oleh Pengarah KRJ Negeri dan di peringkat daerah pula KRJ diketuai oleh Pengurus KRJ Daerah. Dalam perlaksanaan aktivitinya KRJ mengutamakan pembentukan remaja Islam yang bertaqwa dan berwawasan melalui bimbingan yang komprehensif, seimbang dan berterusan. KRJ juga bersedia untuk mengadakan permuafakatan dengan mana-mana institusi yang seiring untuk sama-sama membentuk remaja Islam yang bertaqwa dan berwawasan. "REMAJA MITHALI TUNGGAK KEPIMPINAN"