അന്‍വര്‍ ചിക്നി പെരുമ്പള

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Construction
Occupation PROJECT COORDINATOR
Location AL MUSSAFAH, ABU DHABI, United Arab Emirates
Introduction കാസറഗോഡ് ജില്ലയില്‍ പെരുമ്പള എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ ജനിച്ചു. ഒരു പാവം പ്രവാസിയായി ഞാനും എന്റെ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീര്‍ക്കുന്നു ...