วิไลวรรณ ถิ่นทับปุด

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Occupation รับราชการครู
Location พังงา, Thailand
Introduction ทำงานด้วยความตั้งใจ เสียสละ และจริงใจ
Interests การพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่1
Favorite Music เพลงลูกกรุง
Favorite Books หนังสือความรู้ส่งเสริมอาชีพครู