വിഷ്ണു ഹരിദാസ്‌

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation Software Engineer
Location Thiruvananthapuram, Kerala, India
Introduction തിരോന്തരത്തു ജീവിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ നിര്‍മാണത്തൊഴിലാളി. എഴുതുമ്പോള്‍ രസം, കമന്റ്‌ വായിക്കുമ്പോള്‍ ബഹുരസം, എല്ലാരുടേം ബ്ലോഗ്‌ പോസ്റ്റുകള്‍ വായിക്കുമ്പോള്‍ അതിലേറെ രസം!
Interests രസമുള്ള എന്തും. കൂട്ടുകാര്‍, സിനിമ, പാട്ടുകള്‍, ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കല്‍, രസമുള്ളതൊക്കെ വായിക്കുക, കഥ പറയുക, ചിരിക്കുക, മറ്റുള്ളോരെ ചിരിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തും. ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക!