מכון משפטי ארץ: דיני ממונות הלכה למעשה

My blogs

About me

Location עפרה, ישראל
Introduction מכון משפטי ארץ, עפרה, הוקם בחודש אלול תש"ס, בעפרה. המכון שם לעצמו מטרה לפעול ליצירת מענה תורני לשאלות משפטיות מודרניות, ולגדל דיינים תלמידי חכמים מומחים בדיני ממונות שחותרים לדון "דין אמת לאמתו" לאור המציאות המתחדשת. כמו כן, צוות המחקר של המכון פועל לקידום משפט התורה במדינת ישראל ומערך בתי הדין לממונות.