ಶಾನಿ

My blogs

Blogs I follow

About me

Location ಹೋಗಿದ್ದೇ ಊರು, ಸಾಗಿದ್ದೇ ದಾರಿ
Introduction ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಮೂರ್ಖತನ. ಹುಟ್ಟಾ ಪೆದ್ದು. ಎರಡು ಬಾರಿ 'ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂರ್ಖಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. shaanidesk@gmail.com
Interests ಹೀಗೇ.. ಸುಮ್ನೆ, ಓದು, ಬರಿ, ಹರಿ, ನಗು, ಹಾಸ್ಯ, ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ.... ಇತ್ಯಾದಿ
Favorite Movies ನಗಿಸುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟ, ಅಳಿಸುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ.
Favorite Music ಕೇಳಲು ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟವೇ. ಹಾಡಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕಷ್ಟ.
Favorite Books ಕಿರಗೂರಿನ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು, ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ಕರ್ವಾಲೋ, ಹಸಿರುಹೊನ್ನು, ಕೃಷ್ಣೇ ಗೌಡನ ಆನೆ......

What was the stage name of your favorite actress before she was born?

ಬಯ್ಯಬೇಕಿಂದಿದ್ದರೆ, shaanidesk@gmail.com ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಲಿಂಕಿಸಿ.