चंदन कुमार मिश्र

My blogs

About me

Gender Male
Location पटना, बिहार, India
Interests हिन्दी साहित्य, भोजपुरी साहित्य, गनित, विग्यान, कम्प्यूटर आ तकनीक, हिन्दी सिनेमा, मनोविग्यानन, शिक्छा, नास्तिक दर्सन, भासा आ ब्याकरन
Favorite Movies मुग़ल-ए-आज़म, खिलौना, अलग-अलग, समर 2007, लगे रहो मुन्नाभाई, प्यासा, शहीद(1965)
Favorite Books ग्रामीण समाज - शरत चंद्र, समरहिल - ए एस नील, स्त्री उपेक्षिता - सीमोन द बोउवार, कुन्ती - रजनीकुमार पंड्या, और देव पुरुष हार गये - डॉ अब्राहम कोवूर, देव और दानव - डॉ अब्राहम कोवूर