ഒരു നുറുങ്ങ്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location കൊടപ്പറമ്പ്,കണ്ണൂര്‍, കേരളം
Introduction ഞാന്‍ ഇണങ്ങിയാല്‍ പിണങ്ങും, പിണങ്ങിയാലോ പിന്നെയുമിണങ്ങും. വന്ന വഴി തിരിച്ചു പോവൂല്ല, പോയ വഴി തിരിച്ചു വരികയുമില്ല. കറങ്ങിയങ്ങനെ കുറേ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലിപ്പോള്‍ അതൊക്കെയങ്ങ് നിര്‍ത്തല്‍ ചെയ്ത് സ്വസ്ഥമായി, അതെ വളരെ സ്വസ്ഥമായങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞ്കൂടുന്നു !