મર્મવેધ

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Surendranagar, Gujarat, India
Introduction પંકજ ત્રિવેદી *સાહિત્ય : *૧૯૯૨-સંપ્રાપ્ત કથા *૧૯૯૬-ભીષ્મસાહની ની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ અનુવાદ *૧૯૯૮-અગનપથ-હિન્દી લઘુનવલ *૧૯૯૮-આગિયા-રેખાચિત્રો *૨૦૦૪-દસ્તખત [સુવાક્યો] * ૨૦૦૪-માછલીઘરમાં માનવી-વાર્તાસંગ્રહ *૨૦૦૫-ઝાકળનાં બુંદ-લઘુકથા સંપાદન *૨૦૦૭-અગનપથ-ગુજરાતી અનુવાદ લઘુનવલ *૨૦૦૭ સામીપ્ય-ત્રણ મહાનુભાવોની દીર્ઘ મુલાકાતો *૨૦૦૮-મર્મવેધ-લેખોનો સંગ્રહ *૨૦૧૦-झरोखा-हिन्दी आलेखों का संग्रह *૧૯૯૪-દસ્તાવેજી ફિલ્મ-ગુજરાતી ભાષાના કવિશ્રી મીનપિયાસીનાં જીવન-કવન પર આધારિત *ગુજરાતી ભાષાના અનેક અખાબારોમાં નિયમિત કટાર લેખન અને વિવિધ સામયિકો માં લેખો, વાર્તાઓ, નિબંધો અને કવિતાઓ પ્રગટ *હિન્દી સાહિત્યમાં પણ સર્જન * હિન્દી વેબસાઈટ પર www.srijangathaa.com નિયમિત કટાર લેખન * हिन्दी ब्लॉग सामयिक का सम्पादन : http://vishwagatha.blogspot.com Email : vishwagatha@gmail.com * ગુજરાતી બ્લોગ સામાયિકનું સંપાદન : http://marmavedh.blogspot.com Email : marmavedh@gmail.com