Anochi

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Location Israel
Introduction בועז ארד משמש כדובר התנועה הליברלית החדשה ומנהל תקשורת שיווקית עבור חברות תוכנה וטכנולוגיה. שימש בתפקיד עמית מחקר ודובר במכון ירושלים לחקר שווקים. כמו"כ היה חבר בצוות המערכת של המהדורה העברית של "ביזנסוויק" וכתב טור במוסף הכלכלי של 'מקור ראשון'. מאז שנת 1987 מוציא לאור ועורך את כתב העת "אנכי" המוקדש לפילוסופיה של איין ראנד (www.anochi.com) וכן ייסד ושותף לכתיבת "הבלוג הירוק" העוסק בנושאי סביבה. מאמריו וניירות עמדה אותם כתב בנושאי צבא מקצועי, זכויות ניצולי השואה, חינוך סביבתי, ונושאים נוספים העוסקים בקידום חופש אישי וכלכלי מופיעים בתקשורת הישראלית. בימים אלו עומד לצאת לאור ספרו "על הכוונת" המרכז מאמרים נבחרים שפורסמו בעיתונות.