RESIDÈNCIA CAN COMTE

My blogs

About me

Location TORDERA, BARCELONA
Introduction La residència Can Comte és una residència per a la gent gran. De titularitat pública, pertany a l'Ajuntament de Tordera i està gestionada per L'Organisme Autònom de Serveis Comunitaris. El Blog de Can Comte està administrat per la direcció del Centre amb la col.laboració del personal. Les opinions i articles són responsabilitat de qui els signa i no de l'OASC ni de l'Ajuntament de Tordera.