കൊച്ചുതെമ്മാടി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location കോയിക്കോട്
Introduction തെമ്മാ‍ടിത്തരം കാണിക്കാന്‍ ഒരവസരമിതുവരെ കിട്ടാത്ത, കിട്ടിയാല്‍ തന്നെ ധൈര്യത്തിനായി പരക്കം പായേണ്ടി വരുമെന്നുറപ്പുള്ളൊരു പാവം ‘തെമ്മാടി‘...
Interests സുഹൃത്തുക്കള്‍ , പിന്നെ സൌഹൃദം...
Favorite Movies ഹിന്ദിയിലെയും തമിഴിലെയും എല്ലാ അടൂരിനേയും കാണും , ഷാജി കൈലാസിനെയും....
Favorite Music എന്തും കേള്‍ക്കും..... അത് ഏത് മുഹമ്മദ്‌ റാഫി പാടിയാലും കേള്‍ക്കും...
Favorite Books ബാലരമ , പിന്നെ ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കളിക്കുടുക്ക....