சின்னப் பையன்

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Consulting
Occupation Quality Consulting
Location Danbury, Connecticut, United States
Introduction உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசாமலிருக்க முயற்சிக்கிறேன். அதே பழக்கமுள்ள நண்பர்களை நாடுகிறேன். ரொம்ப டூ மச்சா இருக்கோ? chinnappaiyan@gmail.com