ಯಶು

My blogs

About me

Gender Female
Location ಟಿ.ನರಸಿಪುರ ,, ಕರ್ನಾಟಕ
Introduction ನಾನು ಯಶು.ಭಾವನೆಗಳೋಡನೆ ಬದುಕಿ ಭಾವನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ತುಂಟ ಹುಡುಗಿ. ಬದುಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ.ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಸಂತಸ ಕಾಣಲು ಇಷ್ಟಪಡತ್ತಿನಿ.ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡಲ್ಲ..!!