גמבה נ נח

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Advertising
Occupation הפצת נ נח נחמ נחמן מאומן
Location Israel
Links Audio Clip
Introduction מאמין באמונה שלמה שרבי ישראל דב אודסר הוא רבי נ נח נחמ נחמן מאומן והוא המלך המשיח האמיתי של ישראל
Interests הפצת הפתק ובעל הפתק
Favorite Movies סרטים של סבא ישראל בער אודסר
Favorite Music נ נח נחמ נחמן מאומן
Favorite Books איבי הנחל מיכתבים שכתב ישראל בער אודסר לנשיא שזר