Halohanoi

My blogs

About me

Gender Female
Industry Tourism
Location Hanoi, Vietnam
Introduction Halohanoi.com.vn - Trang web chia sẻ kinh nghiệm du dịch, văn hóa, ẩm thực và địa điểm lưu trú tại Hà Nội. Website: https://halohanoi.com.vn Điện thoại: +84 (0) 889968952 Email: info@halohanoi.com.vn
Interests Du lịch, văn hóa, ẩm thực