இரா.கதிர்வேல்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation Software Engineer
Location தமிழ்நாடு, India
Introduction Free and Open-Source Software(FOSS) மற்றும் Linux ஆர்வலன். பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக்கழக மாணவன்.இந்த சமூதாயத்திற்கு பயனுள்ள வகையில் ஏதாவது செய்ய வேண்டும்.