Sea For Society - Polska Blog

My blogs

About me

Location Poland
Introduction Ideą projektu Sea for Society (SFS) jest zaangażowanie interesariuszy, obywateli, a przede wszystkim młodych osób do włączenia się w proces wymiany swoich doświadczeń oraz dialogu na tematy dotyczące badania mórz. Celem Projektu jest stworzenie klimatu do współpracy oraz ukazanie kwestii społecznych związanych z naukami o morzach. Dlatego w ramach Projektu planowany jest rozwój i wdrożenie koncepcji Niebieskiego Społeczeństwa oraz ustanowienie stałych mechanizmów dla wspomagania współpracy między różnymi grupami szeroko rozumianych interesariuszy.