marmoria

My blogs

About me

Gender Female
Location Stockholm, Sweden
Introduction snäll, klyftig, tjock
Interests skriva, marmorera, gå, cykla, läsa
Favorite Movies Fight Club, Train du vie, Pulp Fiction, Brända av solen, Dogville, Du levande, Darling, med flera, med flera
Favorite Music fram till och med 1750
Favorite Books Fiktioner, Livet - en bruksanvisning, Oscar and Lucinda, A Place of Greater Safety, Chuck Palahniuk, Inger Edelfeldt, Göran Tunström, Torgny Lindgren, med flera, med flera