TUSENFRYD BARNEHAGE

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Stranda, Møre og Romsdal, Norway
Introduction Tusenfryd er ein privat foreldreeigd barnehage som vart bygd i 1995, og ligg fint til rette i byggefeltet Langlo. Det er korte avstandar til fine naturområder, noko barnehagen ofte nyttar. Barnehagen har sin eigen "indianarskog" 10 minutters gåtur frå barnehagen. Barnehagen er godkjent for 72 plassar som vert fordelt på tre avdelingar: Blåklokka, Solsikka og Løvetanna. Blåklokka er ei småbarnsavdeling med 24 plassar (10-12 barn) Løvetanna er ei avdeling med 24 plassar for barn i alderen 2-3 år dvs ca 15 til 17 barn i gruppa. På Solsikka er det 24 plassar for barn i alderen 3-6 år. Gruppene vert delt i mindre basisgrupper gjennom dagen, med assistent og ein pedagog. Kvart barnehageår vert rekna frå 01.august Utviklingsarbeid: Trygg tilknytning og psykisk helse