ఎగిసే అలలు....

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Student
Location Hyderabad
Introduction >>>>>>>Karthik:-) కళ్ళు మూసుకోని మనసును గువ్వగా చేసి ఊహల అంబరాన్ని తాకే ప్రయత్నమొకటి చేస్తాను. భావాల జామురాతిరిలో అక్షర నక్షత్రాలని బంధించి కాగితంపై పరచాలనే ఆవేశాన్ని ఆర్తిగా తడుముతాను. కానీ, నా మట్టిబుర్రకు ఏ ఆలోచనా సరిగా అందదెందుకో !!!!
Favorite Books రమేశ్చంద్ర మహర్షి:మహాసముద్రం;; శ్రీ రమణ:మిథునం;;బాపూ-రమణీయం:కోతి కొమ్మచ్చి 1;; తిలక్:తిలక్ కథలు, అమృతం కురిసిన రాత్రి;; సత్యం శంకరమంచి:అమరావతి కథలు;; భానుమతీ రామకృష్ణ:అత్తగారి కథలు;; యండమూరి :ఆనందోబ్రహ్మ, అంతర్ముఖం, పర్ణశాల, కాసనోవ99;; ఖదీర్‌బాబు:దర్గామిట్ట కతలు;;