Brahma Kumaris Bulgaria

My blogs

About me

Location Bulgaria
Introduction Брама Кумарис е мрежа от независими оргaнизации в над 130 страни по света. Специалната компетенция на Брама Кумарис в областта на човешките и социални ценности им позволява да предоставят специфично етичен и духовен подход към световните проблеми.