PrettyWomen

My blogs

About me

Gender Female
Industry Student
Location fredtun folkehøyskole, stavern, Norway
Introduction Vi er seks jenter som tilbringer året på fredtun folkehøyskole. Dagene går med til spising, soving, skole, gå på tur (til butikken), lanparty i ståvo, spille ligretto og skrive brev i håp om svar. Vi stortrivest!