Johanna

My blogs

About me

Location Helsingfors, Finland
Introduction formgivare i med- och motvind. studerande med blicken högt. företagare för att jag vill göra det jag älskar. helsingforsbo med fötterna djupt i den österbottniska jorden.