දම්මි

My blogs

About me

Gender Female
Location Ambalangoda, Buddhist, Sri Lanka
Introduction සරලයි සුන්දරයි ජිවිතේ ලස්සනයි
Interests හැමදේටම
Favorite Movies කතාව හොද හිත සැනසෙන හැම ෆිල්ම් එකක්ම මගේ ෆේවරිට් <3
Favorite Music අඩන සිංදු නැතුව අනිත් ඕනෙම සිංදුවක්
Favorite Books මල් පත්තරේ ඉදන් මැක්සිම් ගොර්කි ගේ "අම්මා" වෙනකම් හැම පොතක්ම