...

My blogs

About me

Introduction Denne hjemmeside er oprettet af underskriverne af “Åbent brev til Danmarks biskopper”, som blev offentliggjort i Kristeligt Dagblad den 26. november 2011. Vi arbejder for at bevare ægteskabets kristelige særstilling i den danske folkekirke. Den af kirkeministeren foreslåede fjernelse af forskellen mellem et homoseksuelt parforhold og ægteskabet mellem mand og kvinde anser vi for uholdbar. Ligeledes vender vi os imod enhver tale om det "kønsneutrale ægteskab". Der er i begge tilfælde tale om et teologisk og kirkeligt bedrag, som ikke ejer nogen som helst kristelig eller teologisk begrundelse. Det er vort ønske gennem denne blog at bekæmpe den nedvurdering af ægteskabet, som er en følge af de foreslåede ændringer i folkekirkens praksis. Vi håber, at disse sider kan være til inspiration og oplysning for enhver, der deler vort anliggende. Samt til anfægtelse for dem, der ikke gør. Alle er velkomne til at bidrage med kommentarer.