ചന്ദ്രസേനന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Telecommunications
Occupation Technician
Location aluva, kerala, India
Introduction മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് നാട്ടുവഴികളിലൂടെ തുമ്പികള്‍ക്കു പിറകെ പാറിപ്പറന്നു നടന്ന ബാല്യം...തോടുകളും പുഴകളും കളിക്കളങ്ങളും കള്ളത്തരങ്ങളും അമ്മയുടെ ച്ചൂരല്‍ പ്രയോഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ കൌമാരം.ഓടുവില്‍ പ്രണയവും ,പ്രണയഭംഗങ്ങളും,മോഹങ്ങളും,മോഹഭഗങ്ങളും തന്ന യൌവനത്തിന്റെ അന്ത്യയാമത്തില്‍ ജീവിതത്തിനോടും ബന്ധങ്ങളോടും ഉള്ള പ്രതിബന്ധതയുമായി കടല്‍ കടന്നു...ഇപ്പോള്‍ ഒരു പ്രവാസി..
Interests ഇതുവരെ തിരുമാനമായിട്ടില്ല..
Favorite Movies പുഷ്പകവിമാനം, നാടോടിക്കാറ്റ്
Favorite Books മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഡയറി.... ;‌‌)

Sponges and tongues are frequently misspelled. Is it because both are thirsty?