கோவை விஜய்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Communications or Media
Occupation Photo Journalsit
Location Coimbatore, Tamilnadu, India
Introduction பொறந்தது நெல்லை.. வாழ்வது கோவை.. கற்றது--பெருசா ஒண்ணும் இல்லை.. கற்றுகொண்டியிருப்பது புகைப்படக்கலை.. கற்கவேண்டியது வாழ்க்கை..,