جنبش

My blogs

About me

Introduction این وبلاگ اخبار و حوادثی که در سطح دانشگاههای شیراز و استان فارس اتفاق می افتاد را گزارش می دهد و رسالت اصلی این وبلاگ اطلاع رسانی حقایق و وقایع به مردم ایران می باشد.