മുരുകന്‍ കാട്ടാക്കട

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation അദ്ധ്യാപകന്‍
Location T.V.M, Kerala, India
Links Wishlist
Introduction കത്തുന്ന കാലത്തിലേക്ക് ഒരു ജാലകം
Interests എഴുത്ത്, വായന