അരവിന്ദ് :: aravind

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Telecommunications
Location Joburg
Introduction ഓ..എന്നാ പറയാനാ..അങ്ങനെയൊക്കെയങ്ങ് ജീവിച്ച് പോണു.
Interests വെറുതേ കടല കൊറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക
Favorite Movies ഞാനെടുക്കാന്‍ പോണ പടം. പേരിട്ടിട്ടില്ല, കഥ ആലോചിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
Favorite Music എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ചിരി
Favorite Books ഭാര്യയുടെ ചെക്ക് ബുക്ക്

Lionesses have no manes. How do they know when they've grown up?

യേസ്..യേസ്..നോ നോ.(എന്നതാണോ എന്തോ ചോദിച്ചത്)