Ingrid i Pokot

My blogs

About me

Introduction Jeg heter Ingrid og er fra Vestfold. Er utdannet sykepleier,jordmor og diakon. Har arbeidet mange år med helsearbeid i Pokot. Nå er jeg lærer på bibelsenteret i Kapenguria og underviser også ute i menighetene.