สอบ SAT

My blogs

About me

Introduction การเตรียม สอบ SAT ให้ได้ะแนน 1400-1600 จะทำได้ไหมถ้าเตรียมตัวใน 1 ปี คิดว่า คงได้ แต่ไม่อยากให้ฝึกอย่างเดียว ลองลงสอบเพื่อหาชั่วโมงบิน เรียน SAT บ้างก็ดี เพราะ สอบ SAT ใน 1 ปีมี 6 ครั้ง เดือน May , June, October , November , December และ January ขอให้เป็นบุญในการสอบ!
Interests Education