علی مسعودی نیا

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Arts
Location tehran, Iran
Introduction متولد 1356 تهران. سابقه ی فعالیت روزنامه نگاری در روزنامه های اعتماد، کارگزاران، اعتماد ملی و مجلات نامه، آناهید، شهروند امروز، و ایران دخت و عضویت در تحریریه ی سایت وازنا.فعلن در مجلات نافه، مهرنامه و پيك سبز مي‌پلكم.
Interests Poetry
Favorite Movies Lost Highway
Favorite Music Rock
Favorite Books Macbeth