Trí Núi

My blogs

About me

Gender Male
Introduction Thường gọi là Trí Núi, tốt nghiệp Thạc Sĩ Kiến Trúc tại Việt Nam, là Founder của ZEST ART - Thương hiệu đào tạo Mỹ Thuật chuyên nghiệp. Cũng như việc đào tạo, tôi viết blog vì sở thích, HTarch Blog là nơi tôi chia sẻ về Mỹ Thuật, Kiến Trúc và phát triển con người. Hy vọng bạn đọc yêu quý.
Interests Thích vi vu